Czy każda ilość kodeiny w leku recepturowym wymaga słownego zapisu, czy tylko powyżej 50 mg?

Kodeina i każda inna substancji psychotropowa bądź odurzająca, na każdej recepcie recepturowej wymaga zapisu jej ilości słownie oraz sposobu przyjmowania. Z dawką kodeiny jest związana jedynie przynależność do grupy II-N (powyżej 50 mg) lub (III-N poniżej 50 mg).