Czy jeśli na recepcie pacjent ma zapisany np. Zolafren w tabletkach lub kapsułkach, a stosuje formę Swift, to możemy wydać na zniżkę tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej?

Zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego tabletki powlekane i rozpuszczalne w ustach są biorównoważne, co więcej wszystkie postacie cechują się identyczną farmakokinetyką. Od strony ustawy Prawo farmaceutyczne różne postacie farmaceutyczne doustne o natychmiastowym uwalnianiu uważa się za tę samą postać farmaceutyczną, więc można dokonać zamiany kapsułek czy tabletek na formę rozpuszczalną.