Czy istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy loży laminarnej?

Ewidencja czasu pracy loży laminarnej ma na celu dbanie o jej 100% sprawność, ponieważ zarówno filtr wstępny jak i HEPA mają swoją żywotność. Nowe loże mają wbudowany licznik, który powinien do tego celu wystarczyć.