Czy ilość sumaryczna "osiem i siedem dziesiątych miligrama fentanylu" jest prawidłowa dla 3 opakowań Instanylu 100 mcg/dawkę?

Recepta Rpw.
Instanyl 0.1mg/dawkę areosol do nosa
20 dawek - 3 opakowania.
( osiem i siedem dziesiątych miligrama fentanylu)
D.S. 4x 2 dawki na dobę.
Czy ilość fentanylu jest podana poprawnie ?

Tak jest to poprawny zapis. Zgodnie z danymi z charakterystyki produktu leczniczego 1 opakowanie Instanylu w dawce 100 mcg/d zawiera 2,9 ml, a ponieważ w każdym ml znajduje się 1000 mcg fentanylu, to łącznie wychodzi 8,7 mg substancji czynnej.