Czy dopisany ręcznie nr telefonu przychodni można uznać i zrealizować receptę ze zniżką?

Trafiła do mnie recepta z niepełną pieczęcią nagłówkową, bez numeru telefonu, obok lekarz odręcznie dopisał ten numer i podbił swoją pieczątką i dał parafkę, jednak w moim odczuciu to chyba nie może tak być, czy mam rację? Zrealizowałam na 100%, bo nie można się było dodzwonić do NFZ.

Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich dane dotyczące osoby uprawnionej i świadczeniodawcy są nanoszone za pomocą nadruku, naklejki lub pieczątki. Ręcznie dopisanie nr telefonu nie spełnia tego wymogu, a tym samym recepty nie można zrealizować ze zniżką.