Czy dopisanie litry "P" w polu uprawnienia wciąż oznacza wydanie leku z najniższą odpłatnością dla pacjenta?

Nie ma uprawnienia P, jest tylko uproszczone określenie odpłatności i powinno znajdować się przy leku którego dotyczy. Jeżeli jednak P zostało wpisane w polu uprawnienia dodatkowe, to leki należy wydać za najwyższą odpłatnością z jaką dany lek występuje w wykazie leków refundowanych. Prawidłowo wpisana odpłatność P owszem oznacza konieczność wydania leku za najniższą odpłatnością.