Czy do wydania z refundacją 10 opatrunków Granuflex wystarczy dawkowanie "zmiana co 3 dni"?

Czy do wydania z refundacją 10 opatrunków Granuflex wystarczy dawkowanie "zmiana co 3 dni"? Jest to bardzo częsty zapis używany przez lekarzy. Moim zdaniem jest to tylko częstotliwość, a brakuje jednostek dawkowania (choć wiadomo że chodzi o 1 plaster).

Takie nieprecyzyjne dawkowania należy potraktować jako błędne, co bez poprawy recepty skutkuje koniecznością wydania dwóch najmniejszych opakowań refundowanych, tu 2 plastrów.