Czy dawkowanie "2x1 tabl. przez 5 dni" uprawnia do wydania 2 op Zinnatu na zniżkę?

Rp. Zinnat 500 20 tabl.
S. 2x 1 tabl przez 5dni
Czy możemy zrealizować taką receptę? Jeśli tak czy możemy wycenić 1 op. na zniżkę a 2-gie na 100%?

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich:
"Jeżeli z liczby, wielkości opakowań, liczby jednostek dawkowania i sposobu dawkowania podanego na recepcie wynikają różne ilości leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, osoba wydająca wydaje najmniejszą z nich, jako ilość przepisaną przez osobę wystawiającą receptę."
W związku z powyższym przyjmuje się 10 tabl. za ilość faktycznie przepisaną przez lekarza i taką należy wydać pacjentowi ze zniżką. Drugiego opakowania w tym przypadku nie można wycenić na 100%, ponieważ byłoby to wydanie ilości większej niż zapisana na recepcie.