Czy apteka powinna weryfikować wzkazanie pacjenta do otrzymania leku ze zniżką?

Czy osoba wydająca lek, który podlega refundacji tylko w określonym wieku pacjenta (np. concerta powyżej 6 roku życia), jest zobowiązana zweryfikować ten fakt opierając się na numerze pesel pacjenta? Co jeśli wyda preparat na zniżkę, np. concerta,  pacjentowi poniżej 6-ego roku życia? (w przytoczonym przykładzie została obciążona finansowo moja koleżanka).

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia zawartym w piśmie http://rx.edu.pl/node/1186 (pkt 6) oraz http://rx.edu.pl/node/1060 lekarz jest odpowiedzialny za farmakoterapię pacjenta. Jednocześnie niespełnione kryterium wieku może, ale nie musi stanowić powodu odmowy realizacji recepty. Osoba realizująca powinna skontaktować się z lekarzem i wyjaśnić swoje wątpliwości. Ponadto umowa na realizację recept zobowiązuje aptekę tylko do stosowania marż, limitów, odpłatności i cen zgodnie z obwieszczeniem. Stąd wymuszanie weryfikacji wskazań do refundacji jest nadużyciem ze strony NFZ.