Czy apteka ma obowiązek drukowania i przechowywania (jak długo) specyfikacji do faktur zakupu leków?

Sposób dokumentacji zakupów może być indywidualnie ustalany wewnątrz danej firmy. Jedni wybierają PZ, inni zaś specyfikację. Obie formy nie są dokumentami księgowymi, stąd nie ma obowiązku ich magazynowania, chyba że księgowość nakaże inaczej. W razie potrzeby zawsze można kopię wydrukować z programu aptecznego.