COVID-19 – nowe warunki rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej

20 września 2022 r. zostało opublikowane nowe zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Szczepienia w aptekach (fot. Shutterstock).NFZ informuje, że względu na to, że szczepienia COVID-19 będą kontynuowane należy również zadbać o aspekt techniczny.

Nowe zasady już od października

Nowe zarządzenie zmienia zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wprowadza ono nowy sposób rozliczeń szczepień przeciwko SARS-CoV-2, oparty na modelu wprowadzonym przy rozliczeniach szczepień ochronnych przeciwko grypie. NFZ informuje, że automatyzacja systemu rozliczeń przyczyni się do jego poprawy oraz usprawni rozliczanie wykonanych szczepień. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2022.

Czytaj także: Zamienne stosowanie leków biopodobnych – decyzja EMA 

Zmiany we wprowadzaniu danych

Dane o szczepieniach mają być na bieżąco wprowadzane przez podmioty odpowiedzialne w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (CeZ). Będą one wpływały do systemów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia (OW NFZ) w trybie on-line. Ma to znacznie usprawnić proces rozliczeń i komunikację pracowników OW NFZ z uprawnionymi podmiotami w przypadkach wymagających wyjaśnień lub korekt sprawozdanych szczepień.

NFZ informuje, że względu na to, że szczepienia COVID-19 będą kontynuowane należy również zadbać o aspekt techniczny. Podkreśla, że należy wykluczyć prawdopodobieństwo awarii będących ryzykiem w procesie rozliczeń. Jest ono wysokie w przypadku dotychczas funkcjonującego modelu przetwarzania, gdy pliki CSV będą zawierały duże przyrosty danych. W związku z powyższym, w zarządzeniu dostosowano przepisy do nowego systemu rozliczeń. W załączniku do zarządzenia, stanowiącym katalog produktów rozliczeniowych nadano nowe kody zakresów, dedykowane dla szczepień przeciwko SARS-CoV-2. Dodano także nowy kod produktu rozliczeniowego: Szczepienie przeciwko SARS-CoV-2- wykonanie.

Czytaj także: Wymiary recepty refundowanej 

Warunki do rozliczania szczepień

Warunkiem umożliwiającym rozliczenie od 1 października 2022 r. szczepień przeciwko SARS-CoV-2 jest posiadanie/założenie przez podmiot uprawniony do szczepień profilu w systemie informatycznym NFZ (Portale Świadczeniodawcy/SZOI). Profil musi uwzględniać m.in. numer rachunku bankowego, konieczny do rozliczeń między OW NFZ a tym podmiotem. Natomiast w celu rozliczenia szczepień przeciwko SARS-CoV-2 wykonanych do dnia 30 września 2022 r. podmiot wpisany do wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, który nie przekazał dokumentów rozliczeniowych, jest obowiązany do ich przekazania w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.

Źródło: PM/NFZ