Zasady określania odpłatności za lek

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

(DZ. URZ. Min. Zdr. 2015.86)

http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2015/86/akt.pdf

Rozporządzenie w sprawie recept lekarskich tekst ujednolicony (opracowanie własne):

http://rx.edu.pl/opracowanie-ujednoliconego-tekstu-rozporzadzenia-w-spra...