Co zrobić z receptą na 80 proszków dzielonych?

Lekarz wypisał receptę na proszki dzielone dla dziecka. Ilość proszków wypisanych na recepcie to 80 sztuk. Czy można wydać taką receptę? Czy należy zmniejszyć ilość proszków? jeśli tak, to jaka ilosć proszków może być wypisane na jednej recepcie? Jaką kwotę pobrać?

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych, w ramach pojedynczej opłaty ryczałtowej można wykonać do 20 proszków dzielonych. W związku z tym z powyższej recepty można wykonać pacjentowi maksymalnie 40 proszków pobierając podwójną opłatę ryczałtową.