Co wydać i w jakiej ilości przy zapisie Naproxen 550 1op. 50%?

Jak zrealizować receptę przy zapisie:
Rp.
Naproxen 0,55 1op 50%?
Co wydać i w jakiej ilości?

Ponieważ nie istnieje lek o nazwie naroxen w tej dawce, to należy taki zapis potraktować jako nazwę międzynarodową. W dawce 550 mg dostępne są leki Anapran oraz Nalgesin Forte. Najmniejszym refundowanym opakowaniem będzie Nalgesin forte 10 tabl., które powinien otrzymać pacjent przy tak wypisanej recepcie.