Co w sytuacji, kiedy lekarz dokona poprawki przy jednym z pięciu leków refundowanych przepisanych na recepcie. Czy wydać pozostałe leki z refundacją, czy cała recepta na 100%

Taki przypadek nie został ujęty w przepisach rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, należy więc przyjąć najbezpieczniejszą wersję czyli, że poprawka wymaga autoryzacji, jednakże z uwagi na fakt, że każda pozycja na recepcie jest sprawdzana i traktowana indywidualnie podczas realizacji recepty, a także kontroli NFZ, to pozostałe leki można wydać ze zniżką.