Co w przypadku rp na np pulmicort, gdzie we wskazaniach jest do 18 lat, a jest wypisany bez odpłatności, a osoba ma ponad 18 jaką odplatnosc nadać należy?

Należy postąpić zgodnie z § 16 ust. 1. pkt 1 lit. h rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, które nakazuje wydać lek z najwyższą odpłatnością w jakiej lek występuje na liście leków refundowanych (tu 30%). Jeżeli takie postępowanie nie jest akceptowane przez lokalny NFZ, to najlepiej będzie uzgodnić sprawę z lekarzem, a receptę poprawić.