Co powinno się znaleźć w polu oddział NFZ w przypadku pacjenta nieubezpieczonego z uprawnieniem IN?

Mam pytanie o wystawienie recepty pacjentowi choremu psychicznie (uprawnienia IN), nieubezpieczonemu - jak poprawnie wystawić receptę z refundacją? Co wpisać w polu Oddział NFZ? W polu uprawnienia wpisuje IN natomiast nie wiem czy pisać nr oddziału NFZ właściwy do miejsca zamieszkania, czy dać krzyżyk.

W przypadku osoby z uprawnieniem IN powinien zostać wpisany nr oddziału NFZ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub kiedy recepta dotyczyłaby osoby bezdomnej - nr oddziału na terenie którego mieści się świadczeniodawca.