Co powinien mieć wpisany obcokrajowiec w polu Pesel, kiedy na recepcie ma przepisany Afobam?

Pacjent, obywatel Niemiec (nie posiada numeru Pesel), przebywający w Polsce, dostał od lekarza receptę na lek psychotropowy (afobam). Zgodnie z przepisami, powinien być wpisany numer pesel. Jak zrealizować taką receptę? Jakiego dokumentu wymagać?

Zgodnie z § 5 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich recepta na lek psychotropowy dla obcokrajowca musi zawierać w polu pacjent dodatkowo nr paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem.