Co musi być wpisane na recepcie w polu oddział NFZ dla obcokrajowca posiadającego Kartę Polaka?

Co musi być wpisane na recepcie dla obcokrajowca posiadającego Kartę Polaka? Czy w polu Oddział NFZ ma być symbol kraju pacjenta, czy numer oddziału NFZ?

Na recepcie powinien się znaleźć nr Oddziału NFZ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta na terytorium RP lub w przypadku braku zamieszkania na terytorium RP – identyfikator Oddziału NFZ wskazany przez pacjenta przy zgłaszaniu do ubezpieczenia zdrowotnego.