Co lekarz powinine wpisać w polu Oddział NFZ dla pacjenta z poświadczeniem wydanym przez NFZ?

Jeśli pacjent ma poświadczenie z nfz ( pochodzi z UE ) to na recepcie w miejscu oddział nfz lekarz wpisuje kraj z którego pochodzi czy numer nfz, który wydał poswiadczenie. My sprawozdajemy nr poświadczenia i to co jest w miejscu na oddział nfz?

W przypadku pacjenta z poświadczeniem wydanym przez NFZ w polu Oddział NFZ powinien się znajdować symbol państwa. Do systemu aptecznego wprowadzamy ten symbol oraz numer poświadczenia.