Chciałam zapytać jak zrealizować receptę refundowaną bez adnotacji "RP" i podpisanych pól "oddział nfz", "data wystawienia".

Chciałam zapytać jak zrealizować receptę refundowaną bez adnotacji "RP" i podpisanych pól "oddział nfz", "data wystawienia" etc. Obecne są wszystkie konieczne kody kreskowe, dane świadczeniodawcy, data wystawienia etc.

Zgodnie z § 15 pkt 2 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich osoba wydająca może zrealizować (ze zniżką) recepty zawierające dane określone w § 3 oraz zamieszczone zgodnie z § 16, także, gdy recepta pod względem graficznym, jej kształt lub rozmiar nie odpowiadają wzorowi recepty.Ponadto nie są znane przypadki cofnięcia przez NFZ refundacji za brak oznaczenia pól na recepcie.