Chciałam zapytać czy lekarz nieposiadający umowy z NFZ (w tym momencie nie ma obowiązku posiadania takiej umowy na wystawianie rp pro familiae/pro auctore) może wystawić rp pro familiae na seniora ?

Zgodnie z art. 43a ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wystawienie recepty z adnotacją pro dla seniora może wystawić lekarz, który zaprzestał wykonywania zawodu. Jeżeli lekarz czynnie wykonuje zawód, to powinien być zatrudniony w POZ, co z kolei czyni wątpliwym sens umieszczania adnotacji "pro". Jednakże w aptece nie weryfikuje się uprawnień lekarza pod tym kątem oraz czy adnotacja została naniesiona prawidłowo.