Bioracef

Rp.

Bioracef 500mg 2op

DS.2x1 przez 7 dni

W powyższym przypadku prawidłowa ilość jaką należy wydać pacjentowi to:

a. 10 tabletek,

b. 14 tabletek,

c. 20 tabletek.