Biofuroksym 750mg

Rp.

Biofuroksym 750mg 12 fiolek

Aqua pro iniectione

S. 3x dziennie 750mg i.m, przez 5 dni

Recepta zawiera błąd/błędy związane z:

a. ilością ampułek antybiotyku

b. niewłaściwym rozpuszczalnikiem

c. brakiem podania ilości rozpuszczalnika