Bilaxten – zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC

Prezes URPL 7 kwietnia 2022r. wydał decyzję dotyczącą zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Bilaxten (Bilastinum), tabletki, 20 mg.

Od 30 czerwca 2022 roku, można już wydawać produkt leczniczy Noctis Noc bez recepty (fot. Shutterstock).Decyzja dotycząca zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Bilaxten (fot. Shutterstock).

Decyzja weszła w życie z dniem 7 kwietnia 2022 roku. Numer pozwolenia tego produktu to 17821. Podmiot odpowiedzialny to Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Bilaxten należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą w przypadku:

  1. Występowania u pacjenta umiarkowanych do ciężkich zaburzeń czynności nerek.
  2. Jeśli pacjent przyjmuje inne leki, w szczególności ketokonazol, erytromycynę, diltiazem, cyklosporynę, rytonawir, ryfampicynę.

Decyzje dostępne są poniżej:

Zobacz również: Tadalafil Maxigra – zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC

Źródło: NIA