Bezpłatne szczepienia przeciw grypie

Od 1 września 2022 r. podmioty lecznicze i apteki ogólnodostępne będą mogły rozliczyć koszt świadczenia polegającego na kwalifikacji pacjenta oraz podaniu szczepionki przeciw grypie.

Jednak pacjenci przed odbyciem szczepienia nadal muszą udać się do lekarza po receptę (fot. Shutterstock).Szczepienia przeciw grypie będą bezpłatne (fot. Shutterstock).

Od początku września obowiązuje zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia „zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”. Dokument ten wprowadził nowy nowy produkt rozliczeniowy, którym jest „szczepienie ochronne przeciwko grypie” o wartości 21,83 zł. Usługa obejmuje kwalifikację w elektronicznej Karcie Szczepień przez pracownika medycznego, także farmaceutę.

Zobacz też: Wykaz produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w sierpniu 2022 roku

Każde szczepienie przeciw grypie wykonane w podmiotach leczniczych i w aptekach ogólnodostępnych, zgodnie z nadanymi uprawnieniami dla personelu w zakresie dostępu do gabinet.gov, powinno podlegać raportowaniu do elektronicznej Karty Szczepień.

Źródło: JS/MZ, mgr.farm