Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży

Ogólnie można stwierdzić, że kobiecie ciężarnej przysługują niektóre leki bezpłatnie (fot. Shutterstock).Ogólnie można stwierdzić, że kobiecie ciężarnej przysługują niektóre leki bezpłatnie (fot. Shutterstock).

Ciąża to szczególny okres w życiu każdej kobiety. Od pewnego czasu ciężarne mają prawo do bezpłatnego otrzymywania leków. Jakie leki znajdują się na liście leków bezpłatnych dla kobiet ciężarnych? Kto i kiedy może wystawić taką receptę?

Leki refundowane oraz przysługujące im odpłatności znajdują się w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Wspomniany dokument obwieszczany jest przez Ministra Zdrowia i aktualizowany co dwa miesiące.

Od 1 września 2020 r. do listy leków refundowanych została dodana nowa kategoria określana jako “C”. Pozwala ona na bezpłatne zaopatrzenie kobiet w ciąży w zawarte tam leki.

Kiedy kobiecie ciężarnej przysługują bezpłatne leki?

Ogólnie można stwierdzić, że kobiecie ciężarnej przysługują niektóre leki bezpłatnie. Jednak ustawodawca konkretyzuje ramy czasowe. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, kobiecie należą się bezpłatne leki od momentu stwierdzenia ciąży aż do 15 dni po planowanym terminie porodu wskazanym w zaświadczeniu [1].

Kto może przepisać bezpłatne leki dla ciężarnych?

Do otrzymania bezpłatnych leków przez ciężarną niezbędne jest stwierdzenie ciąży. Może tego dokonać:

  • lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
  • lekarz będący w trakcie odbywania specjalizacji z dziedziny położnictwa i ginekologii,
  • Położna Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ),
  • położna wykonującą świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni położniczo-ginekologicznej [1].

Oczywiście nie znaczy to, że lekarz o innej specjalizacji nie może wystawić recepty z bezpłatnymi lekami dla kobiety ciężarnej. Może to zrobić, ale jedynie na podstawie zaświadczenia wystawionego przez powyżej wymienione osoby uprawnione [1].

Jakie leki przysługują bezpłatnie kobietom ciężarnym?

Leki, które przysługują bezpłatnie kobietom ciężarnym, określane, są w wykazie leków refundowanych. Ulega on zmianie co dwa miesiące. Na podstawie najnowsze wykazu z 1 marca 2023 r. jest to 389 pozycji i są to następujące grupy leków.

Warto też pamiętać, że kobietom przysługują leki bezpłatnie we wszystkich wskazaniach objętych refundacją. Czasami zdarza się, że pewien lek stosowany jest off-label, czyli bez wskazań refundacyjnych. Jeśli pacjentka nie ma jednostki chorobowej wyszczególnionej we wskazaniach, to nie przysługują jej darmowe leki.

Leczenie cukrzycy ciążowej

Szeroką grupę leków, które przysługują bezpłatnie kobietom w ciąży, stanowią insuliny. W wykazie znalazły się produkty określone w Tabeli 1.

Tabela 1. Insuliny dostępne na kategorię C [2].

Rodzaj insulinyPrzykładowa nazwa handlowa
AspartFiaspNovoMix 30 PenfillNovoMix 50 PenfillNovoRapidNovoRapid PenfillInsulin aspart Sanofi
Aspart i degludecRyzodeg
DetemirLevemir
GlarginowaAbasaglar Lantus Toujeo
GlulizynowaApidra
LudzkaActrapid PenfillGensulin M30/M40/M50/N/RHumulin M3/N/RInsulatard PenfillInsuman  Basal/Comb 25/RapidMixtard 30/50 PenfillPolhumin Mix-2/3/4/5Polhumin N/R
LisproHumalogHumalog Mix25/50Lispro SanofiLiprologLiprolog KwikPen/Junior KwikPek

Leki przeciwzakrzepowe

Do leków bezpłatnych należą również heparyny drobnocząsteczkowe, takie jak Clexane, Clexane Forte, Neoparin, Neoparin Forte, Fraxiparine, Fraxodi [2].

Leki stosowane w leczeniu astmy

Szeroka grupa leków, która dostępna jest na kategorię “C”, to leki stosowane w leczeniu astmy oskrzelowej lub POChP. Przykładowe leki znajdują się w Tabeli 2.

Tabela 2. Leki stosowane w leczeniu astmy bezpłatne dla kobiet w ciąży [2].

Substancja czynnaPrzykładowa nazwa handlowa
Beklometazon + FormoterolFormodualFostex
BudezonidBDS NBenodilBudixon NebNebbudBudesonide EasyhalerBudezonid LEK-AMBudiairMiflonide BreezhalerPulmicortPulmicort TurbuhalerRibuspir
Budezonid + FormoterolAirbufo Forspiro Bufomix Easyhaler DuoResp Spiromax Symbicort Turbuhaler
CyklezonidAlvesco 160 Alvesco 80
FenoterolBerotec N 100
Fenoterol + IpratropiumBerodual Berodual N
FlutikazonFlixotide Flixotide Dysk Flurhinal Flutixon
Flutikazon + SalmeterolAirFluSal Forspiro Asaris Aurodisc Comboterol Duexon Duexon ProFluticomb Salflumix Easyhaler Salmex Seretide Seretide Dysk
FormoterolForadil Zafiron Atimos Forastmin Formoterol Easyhaler Oxis Turbuhaler Oxodil PPH
IpratropiumAtrodil Atrovent Atrovent NIpravent Inhaler
SalbutamolAspulmo Buventol Easyhaler Sabumalin Salbutamol HascoVentolin Pulmoterol Serevent Serevent Dysk
MontelukastAsmanex Twisthaler Asmenol Astmodil Milukante Monkasta Montelukast (Bluefish, Sandoz, Medreg) Orilukast Promonta Romilast

Padaczka i ciąża

Kolejna szeroka grupa leków, która przysługuje bezpłatnie kobietom ciężarnym, to substancje stosowane do leczenia padaczki, ale również innych chorób psychiatrycznych.

Tabela 3. Leki na padaczkę i działające na układ nerwowy bezpłatne dla kobiet w ciąży [2].

Substancja czynnaPrzykładowa nazwa handlowa
KarbamazepinaAmizepin Finlepsin Retard Nerotop Retard Tegretol Tegretol CR
LamotryginaEpitrigine Lamilept Lamitrin Lamotrix Symla
LewetiracetamCezarius Keppra Levebon Levetiracetam (Aurovitas, Accord, NeuroPharma) Normeg Polkepral Trund Vetira
OkskarbazepinaKarbagen Oxepixal Trileptal

Leki stosowane do podtrzymania ciąży

Wśród leków o kategorii “C” nie mogło zabraknąć oczywiście substancji stosowanych do podtrzymania ciąży w ciążach zagrożonych. Zalicza się do nich progesteron, który znajdziemy w lekach, takich jak Luteina (postać dopochwowa) i Luteina 50 (postać podjęzykowa) [2].

Leczenie chorób tarczycy

Kobietom w ciąży przysługuje także za darmo lewotyroksyna, którą stosuje się do leczenia niedoczynności tarczycy. Przykładowe produkty to Letrox, Euthyrox N, Althyxin i Eferox [2].

Glikokortykosteroidy

Glikokortykosteroidy to kolejna grupa leków bezpłatna w trakcie ciąży. Należą do niej substancje i leki zebrane w Tabeli 4.

Tabela 4. Leki sterydowe bezpłatne w trakcie ciąży [2].

Substancja czynnaPrzykładowa nazwa handlowa
HydrokortyzonHydrocortisonum-SF
Octan metylprednizolonuDepo-Medrol
Octan metylprednizolonu z lidokainąDepo-Medrol z lidokainą
PrednizolonEncortolon Predasol
PrednizonEncorton
MetylprednizolonMedrol Meprelon Metypred

Nadciśnienie ciężarnych

Nadciśnienie ciężarnych to dość częsta przypadłość, jednak na liście leków bezpłatnych znalazł metoprolol dostępny w produkcie Metocard [2].

Choroby wątroby

Ciężarnym przysługuje także kwas ursodeoksycholowy. To substancja stosowana do leczenia chorób wątroby. W przypadku ciężarnych najczęściej chodzi o przejściowe zaburzenia, tj. cholestazę ciężarnych. Wspomniany kwas występuje pod nazwami handlowymi, takimi jak Proursan, Ursocam, Ursopol i Ursoxyn [2].

Szczepienia ochronne

Ostatnia i jakże ważna rzecz w przypadku kobiet ciężarnych to szczepienia ochronne. Kobietom w ciąży przysługuje bezpłatne szczepienie przeciwko grypie. Kategorią “C” objęty jest Vaxigrip Tetra i Influvac Tetra [2].

Bibliografia:

[1] Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

[2] Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2023 r.