Apel NRA w sprawie braku dostępności leków

W związku pogarszającą się sytuacją na rynku aptecznym w zakresie braku dostępności do niektórych produktów leczniczych, Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska zdecydowała się na apel do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego.

Prezes NIA zdecydowała się na apel do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego.Prezes NRA zdecydowała się na apel do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego.

Ostatnie stanowisko ministra w sprawie problemów z dostępnością

Dnia 17 września wiceminister Maciej Miłkowski poinformował, że celu zapewnienia dostępności produktów leczniczych podejmowane są nieustannie działania prewencyjne. Problemy z dostępnością dotyczą jedynie jednostkowych produktów, określonych firm farmaceutycznych. Dodał, że Minister Zdrowia nie jest organem, który jest producentem leków, nie dokonuje ich zakupu i nie prowadzi obrotu nimi. Wiceminister podkreślił, że przyczyny braku wybranych leków konkretnych producentów są różnorakie. Mogą one wynikać zarówno z decyzji biznesowych podmiotów odpowiedzialnych, np. zakończenie produkcji danego leku, wycofanie się z rynku europejskiego lub rynków środkowo-europejskich, przez przyczyny losowe lub spowodowane siłą wyższą – np. awarie, które powodują, że lek nie może być wprowadzony do obrotu, czy zanieczyszczenia leków. Ponadto wskazał, iż rynek leków w Polsce uzależniony jest w dużej mierze od importu z zagranicy. Ograniczenia te dotyczą nie tylko rynku polskiego, ale są zauważalne w skali całej Europy.

Czytaj również: Ograniczony termin ważności certyfikatów do PLMVS

ZSMOPL źródłem informacji o dostępności

Wiceminister Maciej Miłkowski w piśmie wyjaśniał, że dostępność produktów leczniczych jest weryfikowana na podstawie danych zgromadzonych w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami (ZSMOPL). Dodał, że to naturalne, że w każdej aptece w Polsce nie ma dostępnego pełnego asortymentu leków. Jednak w przypadku, gdy podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej nie może wykonać obowiązku zapewnienia dostępu do produktu leczniczego wydawanego na receptę, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, jest obowiązany w ciągu 24 godzin poinformować o tym za pośrednictwem ZSMOPL właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, który ustala przyczyny braku tego dostępu, a następnie inspektor wojewódzki niezwłocznie informuje Głównego Inspektora Farmaceutycznego o braku dostępności i jej przyczynach.

Czytaj również: Dostępność leku Mytelase – komunikat MZ

Apel NRA 

Dnia 28 września w z  związku pogarszającą się sytuacją na rynku aptecznym w zakresie braku dostępności do niektórych produktów leczniczych, w tym antybiotyków, zastępczych środków leczniczych Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, w piśmie do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, apeluje o wdrożenie kanału informacyjnego pomiędzy lekarzem a farmaceutą pozwalającego na zamianę produktu leczniczego w przypadku jego braku. Dodatkowo zwróciła się z prośbą o przekazanie wykazu leków, których na podstawie ZSMOPL mogą wystąpić braki.  Na koniec wypowiedzi prezes NRA poprosiła o możliwość zorganizowania pilnego spotkania przedstawicieli samorządu zawodu farmaceuty z Panem Ministrem oraz Panem Maciejem Miłkowskim, w celu omówienia rozwiązania występujących problemów. 

Czytaj także: Nowy wykaz leków zagrożonych brakiem dostępności – wrzesień 22

Źródło: PM/ NIA