Adres pacjenta podany na recepcie należy do innego oddziału NFZ, niż to zapisał lekarz. Jak taką receptę zrealizować? Wpisać nr oddziału taki jaki widnieje na recepcie?

Zgodnie z §15 pkt 3 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich:
"Osoba wydająca może zrealizować recepty zawierające dane, o których mowa w § 3, lub zamieszczone zgodnie z § 16, także w przypadku, gdy:
3) adres pacjenta nie jest zgodny z numerem oddziału wojewódzkiego Funduszu."

W takim przypadku należy sprawozdać dane zgodnie z receptą.