Adnotacje do recept

Adnotacje stanowią ważny element recepty. Zawierają informacje dotyczące każdej modyfikacji podczas realizacji recepty — różnicy między zaleceniem lekarza a wydaniem leku. Jednak adnotacje do recept papierowych to nie tylko zmiany w realizacji. Mogą zawierać znacznie więcej wiadomości, np. dotyczące samego pacjenta.

Adoptacje na receptach papierowych umieszcza się na rewersie recepty.

Recepty papierowe

Adoptacje na receptach papierowych umieszcza się na rewersie recepty (na tylnej stronie recepty). Zapisaną informację należy opieczętować imienną pieczątką i podpisać. W adnotacjach mogą się znaleźć takie informacje jak:

 • rezygnacja pacjenta z części recepty
 • wydano lek w mniejszej dawce (powinno się także zamieścić informację, czy pacjent został poinformowany o zmienionym dawkowaniu) 
 • wydano mniejsze opakowanie
 • wydano lek w innej postaci
 • wydano odpowiednik (informację można zaznaczyć w programie — powczytaniu recepty przez F9 [zamiana] lub po realizacji poprzez P [poprawa] i dalej A [aktualizacja])
 • wydano lek z inną odpłatnością
 • numer PESEL/paszport/inny dokument potwierdzający tożsamość – gdy jest on nieczytelny bądź jest go brak na recepcie (można uzupełnić tylko na podstawie okazanych dokumentów)
 • data urodzenia w przypadku pacjenta do 18. roku życia, jeśli nie  można ustalić tej daty na postawie numeru PESEL 
 • numer karty EKUZ, poświadczenia lub numer innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku cudzoziemców
 • adres, imię, nazwisko pacjenta gdy są one nieczytelne bądź brakuje ich na recepcie
 • REGON świadczeniodawcy — w przypadku jego nieczytelności lub braku  
 • PWZ lekarza – gdy jest on nieczytelny 
 • dodatkowe uprawnienie i potwierdzający je numer dokumentu, np IB, IW, ZK, PO, AZ — należy wpisać rodzaj uprawnienia i numer dokumentu potwierdzającego dodatkowe uprawnienie (dane należy uzupełnić także w programie)
 • zapisane dawkowanie nie pozwala na wydanie wszystkich opakowań leku
 • data i godzina przyjęcia, wykonania, wydania leku robionego, pieczęć i podpis osoby przyjmującej, wykonującej, wydającej lek.

Czytaj także: Nowa lista leków zagrożonych brakiem dostępności – maj 2023

Recepty elektroniczne

W przypadku e-recept sytuacja z adnotacjami jest ułatwiona. E-recepta nie może zostać wystawiona z nieprawidłowym numerem PESEL pacjenta, czy jego brakiem lub brakiem innego dokumentu tożsamości w przypadku obcokrajowca.  

W trakcie realizacji recepty możemy być poproszeni o uzupełnienie numeru legitymacji poświadczającej dodatkowe uprawnienie jak IB, IW, PO, AZ czy ZK. Nie musimy już zapisywać tych danych w adnotacjach. W przypadku wydania zamiennika podobnie jak w przypadku recept papierowych umieszczamy tę informację już po wczytaniu recepty przez F9 [zamiana], ewentualnie po zakończonej realizacji poprzez P [poprawa] i dalej A [aktualizacja]

Adnotacje w e-receptach uzupełnia się w oknie DRR przy pomocy klawisza F12 [Adnotacje]. Można uzupełnić dane w trakcie realizacji recepty jak również po zamknięciu transakcji. Zawsze można wrócić do okna DRR w sprzedaży. Wystarczy odnaleźć receptę w poprawie [P], a następnie użyć kombinacji klawiszy Alt + R i dalej enter. 

Adnotacje, jakie należy umieścić w e-recepcie:

 • wydano mniejszą dawkę (warto dopisać informację czy pacjent został poinformowany o zmienionym dawkowaniu)
 • wydano mniejsze opakowanie
 • wydano inną postać leku.

Czytaj także: Substancje psychotropowe i narkotyczne – aktualizacja wykazu

mgr farm Aleksandra Siemionek

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]