9. Czy recepta przepisana dla IB na leki refundowane obok których lekarz postawił X należą się temu szczególnemu pacjentowi za darmo czy ze 100% odpłatnością.

Zakładając, że recepta jest wystawiona na prawidłowym blankiecie, zawiera niezbędne dane do wydania leków z refundacja, a pacjent potwierdzi swoje uprawnienie dodatkowe stosownym dokumentem, to jego uprawnienie jest nadrzędne nad zapisaną przez lekarza odpłatnością.
Leki zapisane na takiej recepcie pacjent otrzymuje bezpłatnie (oczywiście z wyłączeniem leków OTC czy wyrobów medycznych - testów paskowych oraz leków recepturowych).

Na potwierdzenie stanowisko MZ i NZ:
http://www.dia.com.pl/download/5434/

 

mgr farm. Konrad Okurowski