7. Ile op pasków do pomiaru cukru można wydać na jedną rp?

Nie ma konkretnego ograniczenia ilościowego w tym względzie. Czynnikiem wpływającym na to jest dawkowanie, przy braku którego możemy wydać dwa opakowania (100szt. pasków) lub z uwzględnieniem dawkowania ilość na maksymalnie 120 dni kuracji.

[Zespół Rx.edu.pl]