REKLAMA
Autor: Redakcja rx.edu.pl Opublikowano: 22 stycznia 2020

MZ wyjaśnia jak zaokrąglać ilość leku po 30 dniach.

REKLAMA

W związku z niepokojącymi interpretacjami dotyczącymi tego, jak zaokrąglać ilość wydawanego leku po 30 dniach od daty wystawienia podczas pierwszej realizacji do najmniejszego zarejestrowanego opakowania zwróciliśmy się do Ministerstwa Zdrowia z poniższym zapytaniem.

Szanowni Państwo,
bardzo proszę o ustosunkowanie się do poniższych kwestii związanych z wydaniem leku po upływie 30 dni od daty wystawienia.
1. Fostex 100/6 1 op. a 180 dawek Dawkowanie 2×1. Najmniejsze zarejestrowane i raczej niedostępne opakowanie to 120 dawek.
Pacjent przychodzi w 35 dniu od daty wystawienia, czyli przepadło mu 70 dawek. W myśl art. 96a ust. 7a można wydać w tym przypadku więcej, ale maksymalnie o 120 dawek.
Czy w związku z tym pacjent ma prawo otrzymać ze zniżką opakowanie 180 dawek? Jest to logiczne z punktu widzenia przepisu i korzystne dla pacjenta. Niemniej jednak pojawiają się niepokojące interpretacje, że zaokrąglamy do najmniejszego zarejestrowanego opakowania, czyli w tym przypadku o 10 dawek, podczas gdy możemy o 120. A przecież wystarczy już 70, żeby pacjent otrzymał lek refundowany.
2. Nimesil 2 op. po 30 sasz. DS. 2×1. Najmniejsze zarejestrowane i dostępne opakowanie to 9 saszetek. Pacjent przychodzi w 33 dniu od daty wystawienia. Czyli do wydania zostało 27 dawek leku. Czy należy wydać 3 op. po 9 saszetek na 100%, czy można wydać więcej na korzyść pacjenta, czyli 30 saszetek ze zniżką?

W odpowiedzi MZ stwierdziło:

Zgodnie z art. 96a ust. 7a pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2019 r. Prawo farmaceutyczne, po upływie 30 dni od daty wystawienia recepty w postaci elektronicznej albo naniesionej na niej daty realizacji „od dnia”, powinna ona być realizowana z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły, licząc je od daty wystawienia tej recepty albo naniesionej na niej daty realizacji „od dnia”. W przypadku produktu leczniczego wydawanego w opakowaniach, których wielkość uniemożliwia wydanie go w ilości niezbędnej do stosowania przez wyliczony okres, dopuszcza się wydanie go w ilości przekraczającej tę ilość, jednak nie więcej niż o jedno najmniejsze opakowanie.

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że jeżeli pacjent, jak w opisanych przez Pana przypadkach, przychodzi do apteki zrealizować receptę elektroniczną (lub realizować ją po raz pierwszy w przypadku realizacji częściowej) po upływie 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na niej daty realizacji „od dnia”, należy wydać mu lek tak, by otrzymał on go w wyliczonej na powyższych zasadach ilości. Jeśli natomiast nie ma opakowania, w którym zawarta byłaby tak wyliczona ilość produktu leczniczego, to trzeba wydać takie opakowanie, żeby ilość leku wydawanego ponad wyliczoną nie przekroczyła ilości zawartej w najmniejszym dopuszczonym do obrotu opakowaniu tego produktu leczniczego.

Komentarz:

Z powyższej odpowiedzi wynika, że w zależności od momentu realizacji e-recepty pacjent może być bardziej lub mniej pokrzywdzony z powodu wydawanej ilości leku i odpłatności (zniżka lub jej brak wynika z rejestracji danego opakowania leku). Ponadto „trafienie” w dniu realizacji np. na wielkość opakowania, które jest pełnopłatne, nie dawałoby możliwości wydania większej ilości leku, czyli zaokrąglenia w górę. Miejmy nadzieję, że niebawem te nieżyciowe przepisy zostaną zmienione oraz wprowadzona będzie szumnie zapowiadana abolicja za błędną realizację e-recept.

Pełna treść odpowiedzi znajduje się pod tym adresem.

[Źródło: KO/MZ]

Czytaj także:

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

W naszym „ekspresowym” wprowadzeniu e-recepty na tle innych krajów aż dziw bierze że jeszcze tego nie poprawiono ;)
Naprawianie usterek już nie ma takiego ekspresowego tempa ;)

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu rx.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz