REKLAMA
Autor: Redakcja rx.edu.pl Opublikowano: 23 grudnia 2019

Leki psychotropowe i narkotyczne – podsumowanie

REKLAMA

23 listopada miała miejsce niecodzienna sytuacja. Chyba pierwszy raz w historii dotyczącej aptek w jednym momencie weszły w życie dwie nowelizacje tego samego rozporządzenia, czyli rozporządzenia MZ z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz. U. 2015 poz. 1889). Co jeszcze ciekawsze trzecia jest w drodze, w fazie projektu, ale nie ma sensu o niej wspominać, póki nie zacznie obowiązywać. Przejdźmy zatem do faktów. Najważniejsza zmiana dotyczyła zapisów § 6 ust. 1. Dotychczasowe brzmienie:

Recepta wystawiona na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe zawiera, oprócz danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, sumaryczną ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną słownie albo ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną słownie za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki.

Zastąpiono w pierwszej nowelizacji (odnośnik tutaj Dz.U. 2019 poz. 2165) poniższym:

Na recepcie wystawianej na preparat zawierający środek odurzający lub substancję psychotropową podaje się, oprócz danych określonych w przepisach art. 96a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz art. 96a ust. 1d, 1e lub 8 tej ustawy – jeżeli mają zastosowanie, sumaryczną ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki, przy czym dla recepty elektronicznej ilość tę podaje się wyłącznie liczbowo.

By finalnie nadać mu mniej kontrowersyjną wersję, czyli aktualnie obowiązującą (odnośnik tutaj Dz.U. 2019 poz. 2301):

Na recepcie wystawianej na preparat zawierający środek odurzający lub substancję psychotropową podaje się, oprócz danych określonych w przepisach art. 96a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz art. 96a ust. 1d, 1e lub 8 tej ustawy – jeżeli mają zastosowanie, sumaryczną ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki, przy czym dla recepty w postaci papierowej ilość tę podaje się słownie.

 

Podsumowując:

 • uaktualniono w omawianym § odniesienie do art. 96a ustawy prawo farmaceutyczne,
 • zmieniono również § 5 ust. 1 (aktualizacja zasad wystawiania recept na środki odurzające i substancje psychotropowe na podstawie art. 95b – 96b ustawy Pf) oraz § 10 ust. 2 (zmiana kosmetyczna),
 • nie zrezygnowano z podania ilości sumarycznej na e-recepcie
 • nie określono, jak ma wyglądać zapis ilości sumarycznej na e-recepcie, innymi słowy każdy zapis, zarówno słowny, jak i liczbowy będzie prawidłowy,
 • utrzymano wyłącznie słowny zapis dla recept papierowych.

Przy okazji podkreślenia wymaga fakt, że ilość sumaryczna ma się pojawić na recepcie papierowej lub elektronicznej oprócz danych wymaganych przez art. 96a ust. 1 [informacje dotyczące pacjenta, lekarza, leku], 1d [dodatkowe adnotacje cito lub NZ], 1e [dane podmiotu drukującego lub „wydruk własny”] oraz 8 [inne dane dotyczące pacjenta, uprawnienie dodatkowe, odpłatność].  Oznacza to tyle, że ilość sumaryczna to dalej informacja dodatkowa, której nie zastępuje podanie dawki i ilości leku, ponieważ są to informacje wymagane dla wszystkich leków. Twierdzenie, że jest inaczej, wynika z niezrozumienia § 6 ust. 1. Tu naprawdę nie ma z czym polemizować.

Teraz dla zobrazowania kilka przykładów poprawnego i błędnego zapisu na e-receptach.

Zapis poprawny [forma zależy od programu gabinetowego]:

Także zapis bez nawiasu byłby prawidłowy.

 

Oczywiście zapis ilości sumarycznej w przypadku plastrów może mieć różną formę, o czym była mowa na przykładzie plastrów z fentanylem.

Inną formą zapisu jest wyrażenie za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki, czyli:

 • 5 pl. po 40 mg (lub pięć plastrów po czterdzieści mg albo nawet forma mieszana),
 • 20 tabl. po 10 mg (lub dwadzieścia tabletek po dziesięć mg).

Błędny zapis będzie wyglądał następująco:

Brakuje tu po prostu wyrażonej dodatkowo sumarycznej ilości substancji.

Ponadto taki zapis na recepcie papierowej również jest zły:

Przy okazji krótkie przypomnienie dotyczące zasad wystawiania recept na leki psychotropowe i narkotyczne:

 • e-recepta:
  • narkotyk – można wypisać na 90 dni; recepta ważna 30 dni, brak możliwości podania daty realizacji;
  • psychotrop – można wypisać na 360 dni, jednorazowe wydanie na maksymalnie 180 dni. Recepta ważna 30 dni, data realizacji*?.
 • recepta papierowa:
  • narkotyk – jw.
  • psychotrop – można wypisać i wydać na 120 dni; recepta ważna 30 dni, data realizacji*?

*- według odpowiedzi uzyskanej z Ministerstwa Zdrowia obowiązujący od 7 września br. art. 96a ust. 7 pkt 4 nie zabrania wystawiania i realizacji recept na leki psychotropowe z grup III-P i IV-P ze wpisaną późniejszą niż data wystawienia – datą realizacji. Niemniej jednak w nowelizacji rozporządzenia zostanie to ujęte w sposób bardziej czytelny.

 

Opracował: Konrad Okurowski

[zdjęcia e-recept zamieszczono za zgodą autorów]

 

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

25 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Jesli na recepcie papierowej RPW jest data wystawienia 4,12,2019 a data realizacji 1,01,2020 czy dziś tj. 2,01,2020 można ją zrealizować?
Można, ale tylko do 30 dni od daty wystawienia. Często datę realizacji od ignoruje się, jak jest problem w zestawieniu.
A czy nie będzie problemem jeśli jej nie wbijemy podczas kontroli?
Jeśli mieści się w dacie ważności, a musi, to nie ma problemu jak się nie wbije.
Konradzie, czy obecnie wypisane recepty RpW moga nadal miec rubryke "data realizacji od"? Bo nie pamietam do kiedy moga byc one uzywane?
Dziękuję tez tak myślałam, ale wolał się upewnić ☺️
Co oznacza zatem słowo "albo" w rozporządzeniu? Sumarycznie albo za pomocą dawki i ilości jednostek
Niedługo większość po prostu będzie bała się realizować recept, tyle zmian...
A to samo "albo" w odniesieniu do recept elektronicznych?
To jest dowolnie, bo niekoniecznie musi być słownie, czyli 60 mg albo 30 tabl. po 2 mg.
No właśnie, a mimo to w artykule jest nawet wygrubione stwierdzenie, że ilość psychotropu na e-recepcie musi być podana sumarycznie...
Serio? „nie zrezygnowano z podania ilości sumarycznej na e-recepcie nie określono, jak ma wyglądać zapis ilości sumarycznej na e-recepcie, innymi słowy każdy zapis, zarówno słowny, jak i liczbowy będzie prawidłowy,„
A dalej jest napisane, że ilość sumaryczna to dalej inf.dodatkowa, której nie zastępuje podanie dawki i ilości leku... moim zdaniem to "albo" jednak daje możliwość zapisu tylko dawki i ilości. Prawo farmaceutyczne wymaga podania dawki dla wszystkich innych leków, jeśli są one dostępne w różnych dawkach, a wiele psychotropów występuje w jednej dawce, stąd moim zdaniem ta furtka po "albo" (żeby ta dawka dla psychotropu jednak była zawsze podana, a nie pominięta, skoro lek występuje tylko w tej jednej dawce)
Nie dajmy się zwariować. Nitrazepam 5 mg 20 tabl. to nie jest ilość zapis ilości sumarycznej.
Nie jest to ilość sumaryczna, ale dawka i ilość tabletek. Piszemy sobie o tym jakieś 2 komentarze niżej 😉
Część lekarzy już tak pisze e-recepty na psychotropy właśnie z pominięciem ilości sumarycznej, a tylko za pomocą dawki i ilości jednostek dawkowania. To rozporządzenie miało zdaje się ułatwić sprawę, bo na recepcie elektronicznej pacjent czy żadna inna osoba trzecia i tak nic nie dopisze? A chyba ten wymóg zapisu słownego na recepcie papierowej miał m.in. temu zapobiec
Miało, ale ostatecznie niewiele się zmieniło.
Na receptach papierowych, jeszcze dawniej, pisanych odręcznie, spotykało się różne zapisy, np. Nitrazepam sto mg albo Nitrazepam pięć mg, dwadzieścia tabl albo Nitrazepam dwadzieścia tabl po pięć mg. Czy na erecepcie nie mogłoby więc być napisane liczbowo 100mg albo 5mg, 20 tabl albo 20tabl po 5mg? Lub jak kto woli, słownie?
"Nitrazepam pięć mg, dwadzieścia tabl " Takiego zapisu nie widziałem zawsze było odwrotnie dwadzieścia tabletek po pięć miligramów. W cytowanym zapisie nie ma sumarycznej ilości.
Ja spotykałam i taki zapis na receptach papierowych, dawniej. Dlatego jest ta wątpliwość i moje dociekanie.
Autor napisał: „””Inną formą zapisu jest wyrażenie za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki, czyli: 20 tabl. po 10 mg (lub dwadzieścia tabletek po dziesięć mg). „”” Proszę wskazać różnicę między powyższym zapisem, a Lorafen 10mg, 1 op. 20 tabletek., albo 10mg No 20. Dla mnie pod względem treści logicznej nie ma żadnej (oba zapisy zawierają tą samą informację - w 100% jednoznaczną, klarowną i akceptowalną dla personelu medycznego). Moim zdaniem ustawodawca tym śmiesznym niezrozumiałym przepisem chciał tylko uniknąć zapisu: (wspomnianego już przed któregoś z przedmówców) 1 op. Bellergot. – i tyle. – tutaj rzeczywiście nie ma dawki sumarycznej ani ilości jednostek dawkowania i dawki w jednej jednostce – a dla innych leków taki zapis jest dopuszczalny. Nie róbmy z siebie idiotów, lekarze wypisują bez sumarycznego dawkowania i wysyłają pacjentów do aptek twierdząc, że jest dobrze wypisana wedle powyższej zmiany prawnej – i mają rację. Pacjenci walą pięściami w blat i grożą sądem, lekarze twierdzą, że nie zmienią zapisu - bo wypisują zgodnie z zaleceniami NIL, a my bronimy bezmyślnego ustawodawcy twierdząc, że może tutaj miał coś innego na myśli. Doszukujemy się jakiś dodatkowych znaczeń jak w kalendarzu Majów…. Jeżeli prawo jest nieczytelne to interpretacja jest dowolna. Tak jak kiedyś NFZ mi wpadł do apteki i stwierdził, że data i godzina przyjęcia i wykonania receptury ma być na rewersie recepty (a w przepisach było, że na recepcie). U mnie była na taksacji przyczepionej z przodu. Najpierw ich wyśmiałem, potem zagroziłem odwołaniem i na drugi dzień Pani zadzwoniła, że jest ok…. Nie dajcie się zwariować…

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu rx.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz