REKLAMA
Autor: Redakcja rx.edu.pl Opublikowano: 16 września 2019

Realizacja recept i e-recept po 7 września 2019 r.

REKLAMA

Jak wiadomo nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która obowiązuje od 8 lipca br., zrównała recepty elektroniczne z papierowymi w zakresie możliwości realizacji recept z pewnymi uchybieniami.

Kolejna zmiana przepisów, która weszła w życie 7 września, tym razem dotycząca ustaw zmodyfikowała głównie aspekty związane z e-receptami.

W praktyce wygląda to tak, że możliwe jest:

 • uzupełnienie na e-recepcie w DRR brakujących lub błędnych danych pacjenta, lekarza lub świadczeniodawcy (choć walidacja powinna blokować takie wadliwe recepty);
 • zmiana oddziału NFZ na symbol państwa przy pacjentach z EKUZ lub poświadczeniem NFZ;
 • ustawienie oddziału NFZ, jeżeli stosowna informacja widnieje na dokumencie e-recepty, ale program apteczny źle ją interpretuje;
 • zrealizowanie e-recepty z brakującym lub błędnym dawkowaniem;
 • zrealizowanie e-recepty bez podanej lub ze wpisaną błędnie odpłatnością;
 • błędna postać i dawka praktycznie nie powinny się pojawić, skoro lek jest identyfikowany na podstawie kodu EAN, niemniej jednak w takiej sytuacji należy wydać najmniejszą zarejestrowaną dawkę lub ustalić postać wg własnej wiedzy;

Z kolei podczas realizacji e-recepty warto pamiętać o tym, że:

 • pojedynczą e-receptę można zrealizować częściowo i/lub całkowicie tylko w jednej aptece;
 • e-recepty z pakietu można realizować niezależnie w różnych aptekach;
 • wrzucenie leku do kolejki zamiast zaznaczenia częściowej realizacji nie zabezpiecza apteki przed ponownym wykupieniem leku przez pacjenta w innej aptece;
 • data realizacji „od dnia”, która wczytuje się automatycznie, powinna być usunięta tylko wtedy, gdy NFZ tego wymaga (np. przy szczepionkach);
 • kolejne pakiety recept, nawet kilku pacjentów można pobrać od razu, niemniej jednak występują przypadki, kiedy uprawnienie S powiela się na następnych receptach; żeby uniknąć takiej sytuacji najprościej jest fiskalizować pacjentów z uprawnieniem dodatkowym osobno;
 • e-recepta z EAN-em, który jest zerowy, może być zrealizowana tylko pełnopłatnie, pod warunkiem, że recepta wyśle się do SIM (lepiej jednak uczulać lekarzy);
 • e-recepta na lek robiony, która pokazuje podczas wysyłki błąd 844, została źle wystawiona (pod lek podczepił się lek gotowy) i musi zostać wystawiona na nowo;
 • nr e-recepty, który pokazuje program apteczny, to tzw. druga część kodu recepty, która jest generowana losowo przez dany podmiot, w postaci kodu składającego się z cyfr i liter; nie może się powtórzyć w ramach tylko tej placówki;
 • kserokopia karty EKUZ musi być w dalszym ciągu przekazywana do NFZ razem z zestawieniem refundacyjnym;
 • leki narkotyczne mogą być wypisane maksymalnie na 90 dni stosowania; jest ważna 30 dni, bez możliwości wpisania daty realizacji;
 • recepta leki psychotropowe (II-P i IV-P) i prekursowy jest ważna 30 dni i nie może mieć wpisanej daty realizacji „od dnia”; [to samo dotyczy recept papierowych]
 • ilość leku, która może być wypisana na e-recepcie obejmuje kurację na 360 dni, z uwzględnieniem dawkowania; ilość wypisanego leku i dawkowanie określa długość kuracji; [jw.]
 • jednorazowo można wydać leku na 180 dni leczenia, a odstęp do następnej realizacji nie został prawnie określony (może być to np. następny paragon);
 • od 31 dnia od daty wystawienia recepty (lub daty realizacji od dnia) pacjent może otrzymać lek tylko na pozostałą część kuracji; Grupa farmacja.net przygotowała kalkulator ułatwiający takie obliczenia;
 • można wydać ilość większą, żeby zapewnić lek pacjentowi, ale nie więcej niż o jedno najmniejsze zarejestrowane opakowanie (trzeba za każdym razem weryfikować w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych);
 • wyjątkiem od powyższej reguły jest brak dawkowania na recepcie.

Opracowanie będzie aktualizowane.

 

[Źródło:KO]

Czytaj także:

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu rx.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz