REKLAMA
Autor: Redakcja rx.edu.pl Opublikowano: 1 lipca 2019

[Aktualizacja 1/07/19] Które krople oczne należy przeliczać?

REKLAMA

Czy leki w postaci kropli ocznych należy znów przeliczać?

Od 1 stycznia 2018 r. na liście refundacyjnej znalazły się nowe krople bez konserwantów stosowane w leczeniu jaskry.

Są to:

 • Bimifree,
 • Nodofree,
 • Nodofree Combi.

Od maja 2019 r. do listy dołączyły również krople Briglau Free. Przy okazji warto wspomnieć, że dopuszczenie do obrotu dla nierefundowanych kropli Briglau (bez określenia PPH i Free) straciło ważność 27 maja 2019 r. Pozwala to przyjąć, że nazwa Briglau wystarcza, by wydać jeden z refundowanych leków (Briglau PPH lub Briglau Free) bez poprawiania recepty.

Sam brak środków konserwujących nie jest niczym nowym, gdyż już wcześniej dostępne były krople w postaci minimsów. Co zatem wyróżnia powyższe preparaty? Odpowiedź znajduje się w poniższej tabeli.

NAZWA DOSTĘPNE OP. REFUNDOWANE TERMIN PRZYDATNOŚCI PO OTWARCIU ILOŚĆ KROPLI W OPAKOWANIU ZALECANE 

DAWKOWANIE

Bimifree 1 but. a 3 ml; 3 but. a 3 ml 90 dni 105; 315określona przez producenta  1 kropla 1 raz dziennie do oka lub oczu
Nodofree 1 but. a 5 ml; 3 but. a 5 ml 90 dni ok. 143; 429 – przybliżona*  1 kropla 2 do 3 razy na dobę do oka lub oczu
Nodofree Combi 1 but. a 5 ml; 3 but. a 5 ml 90 dni ok. 143; 429 – przybliżona*  1 kropla 2 razy na dobę do oka lub oczu
Briglau Free
1 but. a 5 ml; 3 but. a 5 ml 90 dni
ok. 165; 495
1 kropla 2 razy na dobę (w odstępie 12-godzinnym) do oka lub oczu

*- wyliczono na podstawie zawartości substancji czynnej w 1 ml i 1 kropli (35 µl).

Zawartość pojedynczej butelki przy założeniu zalecanego przez producenta stosowania wystarczy na:

 • Bimifree – 50 /1*1*2/ [OP/OL] lub 100 dni /1*1*1/ [OP lub OL] (potrójna 150 lub 300 dni),
 • Nodofree – 23 /1*3*2/ [OP/OL] lub 70 dni /1*2*1/ [OP lub OL] (potrójna 69 lub 210),
 • Nodofree Combi – 35 /1*2*2/ [OP/OL] lub 70 /1*2*1/ [OP lub OL] (potrójna 105 lub 210 dni),
 • Briglau Free – 41 /1*2*2/ [OP/OL] lub 82 /1*2*1/ [OP lub OL] (potrójna 123 lub 246).

Oczywiście dawkowanie podane na recepcie nie musi być zgodne z ChPL (np. najczęściej spotykane „1 x dz.”) co może dodatkowo utrudnić wydanie zleconych 3 lub 4 opakowań leku (zwłaszcza w przypadku Bimifree, Nodofree Combi lub Briglau Free).

W praktyce przydatność 90 dni po otwarciu oznacza konieczność zachowania czujności i przeliczenia czy wypisana przez lekarza ilość leku po uwzględnieniu podanego na recepcie dawkowania mieści się w 120 dniach kuracji (do tej pory wystarczyło przyjąć, że lek nadaje się do użytku przez 28 dni po otwarciu i na tej podstawie wydać bez przeliczenia do 4 opakowań kropli – o ile było zapisane jakieś DS.).

Uwaga!

Zazwyczaj przy dawkowaniu 1×1 nie ma możliwości wydania więcej niż 1 but. ww. leków!

Polfa Warszawa potwierdza moje wyliczenia:

W odpowiedzi na Pana e-mail uprzejmie informuję, że w przypadku produktów leczniczych Nodofree, 20 mg/ml, krople do oczu, roztwór oraz Nodofree Combi, 20 mg/ml + 5 mg/ml, krople do oczu roztwór, na podstawie danych zawartych w Charakterystykach Produktów Leczniczych można założyć, że 1 ml to 28,6 kropli, otrzymamy zatem ok. 143 krople w 1 butelce 5 ml. Pragnę zaznaczyć, że oba produkty dostępne są również w opakowaniach 3 x 5ml, w takim opakowaniu mamy ok. 429 kropli.
Przy założeniu stosowania leku do obydwojga oczu:
Nodofree (3 x 1 kropla x 2) wystarcza na 24 dni stosowania – op. 1×5 ml i 71, 5 dnia – op. 3×5 ml
Nodofree Combi (2 x 1 kropla x 2) wystarcza na 36 dni stosowania – op. 1×5 ml i 107 dni – op. 3×5 ml.

Opracował: mgr farm. Konrad Okurowski

 

Aktualizacja 1.07.2019 r.

– dodano lek Briglau Free do zestawienia.

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

super streszczenie .....obowiązkowo do wydruku

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu rx.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz