REKLAMA
Autor: Redakcja rx.edu.pl Opublikowano: 7 kwietnia 2019

ZSMOPL – komunikaty najczęstszych błędów

REKLAMA

CSIOZ opublikował listę błędów, wraz z elementem, którego błąd dotyczy oraz przyczyną wystąpienia, jakie najczęściej występują podczas przetwarzania wysłanego przez aptekę raportu do ZSMOPL.

Identyfikator błędu Czego dotyczy błąd Przyczyna wystąpienia błędu
TROSPOZ37

Nie podano ilości produktu.

<ilosc> Brak elementu <ilosc>.

W przesłanym komunikacie brakuje podanej ilości dla wskazanego EAN-u i serii.

Pole <ilosc> jest wymagane w każdej transakcji, oprócz transakcji IBO (Bilans otwarcia).

Jeżeli ilość produktu wynosi zero, w komunikacie powinna zostać jawnie wskazana wartość „0”.

Fragment poprawnej pozycji w transakcji komunikatu z tym elementem:

<rodzajTransakcji>WPR</rodzajTransakcji>
<komunikatTransakcjaOSPoz>
<czyDotImportuDocelInterw>0</czyDotImportuDocelInterw>
<ilosc>140</ilosc>
<kodEAN>05909991253851</kodEAN>
<lp>1</lp>
<nrPozycjiDokZrodl>1</nrPozycjiDokZrodl>
<seria>Seria_EAN1</seria>
<komunikatTransakcjaOSPozStanMT>
<stanIloscDostepny>140</stanIloscDostepny>
<stanIloscDostepnySeria>140</stanIloscDostepnySeria
<stanIloscWstrzWycof>0</stanIloscWstrzWycof
<stanIloscWstrzWycofSeria>0</stanIloscWstrzWycofSeria>
</komunikatTransakcjaOSPozStanMT>
</komunikatTransakcjaOSPoz>

TROSPOZ70

Podany kod EAN produktu jest niepoprawny lub nie został podany.

<kodEAN> Jeżeli,

 1. Występuje brak elementu <kodEAN> w pliku XML,
 2. Element <kodEAN></kodEAN> w pliku jest pusty, a transakcja nie jest importem docelowym lub interwencyjnym,
 3. Wartość elementu <kodEAN> została podana, ale nie jest prawidłowa – co znaczy, że suma kontrolna kodu EAN nie jest prawidłowa.

– przetwarzanie transakcji zakończy się błędem.

TROS4

Podany numer REGON ma nieprawidłową budowę.

<idBiznesowy>
lub
<idBiznesowyPodmDrugaStrona>
W tym polu raportujemy tylko 9-znakowy REGON.
Błąd pojawi się, jeśli podamy w tym polu numer nie będący REGON-em, np. NIP, identyfikator apteki itp., a także 14-znakowy REGON.

Błąd ten pojawia się w 2 przypadkach:

 1. Brak elementu <idBiznesowyPodmDrugaStrona> w przypadku gdy REGON jest wymagany (podmiot raportujący to Apteka lub Hurtownia),
 2. REGON jest podany, ale posiada nieprawidłowa sumę kontrolną.
TROS30

Nie podano rodzaju miejsca prowadzenia działalności podmiotu, z którym zawierana jest transakcja.

<rodzajMPDPodmiotuRaportujacego> Brak elementu <rodzajMPDPodmiotuRaportujacego> w przypadku, gdy rodzaj transakcji wymaga podania drugiej strony transakcji.

Dotyczy transakcji sprzedaży, kupna, przywozu, wywozu, eksportu, wydania magazynowego, przesunięcia magazynowego, przyjęcia magazynowego, zwrotu oraz innych określonych w specyfikacji jako transakcje wymagające określenia drugiej strony obrotu.

Wymagane jest podanie rodzaju miejsca prowadzenia działalności podmiotu drugiej strony obrotu, np.: MPDAP | MPDHU | MPDPL.

Więcej w „Specyfikacji komunikatów”.

TROS31

Nie podano informacji o rodzaju podmiotu drugiej strony obrotu.

<rodzajPodmDrugaStrona> Brak elementu <rodzajPodmDrugaStrona> w przypadku, gdy rodzaj transakcji wymaga podania drugiej strony transakcji.

Dotyczy transakcji sprzedaży, kupna, przywozu, wywozu, eksportu, wydania magazynowego, przesunięcia magazynowego, przyjęcia magazynowego, zwrotu oraz innych określonych w specyfikacji jako transakcje wymagające określenia drugiej strony obrotu.

Wymagane jest podanie rodzaju podmiotu drugiej strony obrotu, np.: AP | FP | FZH | FZI | FZO | HU | OF | PO | PR | PW.

Więcej w „Specyfikacji komunikatów”.

TROS32

Nie podano identyfikatora miejsca prowadzenia działalności podmiotu, z którym zawierana jest transakcja.

<idMPDPodmDrugaStrona>
<idBiznesowy>
Brak elementu <idBiznesowy> wewnątrz sekcji <idMPDPodmDrugaStrona>,
gdy rodzaj transakcji wymaga podania drugiej strony transakcji, a rodzaj podmiotu druga strona wymaga podania MPD (<rodzajPodmDrugaStrona> przybiera wartości: AP lub HU lub PW).

Dotyczy transakcji sprzedaży, kupna, przywozu, wywozu, eksportu, wydania magazynowego, przesunięcia magazynowego, przyjęcia magazynowego, zwrotu oraz innych określonych w specyfikacji jako transakcje wymagające określenia drugiej strony obrotu.

Jeśli drugą stroną obrotu jest apteka, hurtownia lub podmiot wykonujący działalność leczniczą, wówczas wymagane jest podanie identyfikatora biznesowego miejsca prowadzenia działalności drugiej strony obrotu, np.: ID z Rejestru Aptek | ID z Rejestru Hurtowni Farmaceutycznych albo REGON 14-znakowy w przypadku zakładów leczniczych.

Więcej w „Specyfikacji komunikatów”.

TROS9

Brak określenia nazwy podmiotu.

<nazwaPodmDrugaStrona> Brak elementu <nazwaPodmDrugaStrona> w przypadku, gdy rodzaj transakcji wymaga podania drugiej strony transakcji.

Dotyczy transakcji sprzedaży, kupna, przywozu, wywozu, eksportu, wydania magazynowego, przesunięcia magazynowego, przyjęcia magazynowego, zwrotu oraz innych określonych w specyfikacji jako transakcje wymagające określenia drugiej strony obrotu.

Wymagane jest podanie nazwy podmiotu drugiej strony obrotu – zalecamy zgodność z nazwą w KRS lub CEiDG.

TROS13

Podany identyfikator miejsca prowadzenia działalności podmiotu, z którym zawierana jest transakcja nie został znaleziony w Rejestrze Hurtowni Farmaceutycznych.

<idMPDPodmDrugaStrona>
<idBiznesowy>
W elemencie <idBiznesowy> wewnątrz sekcji <idMPDPodmDrugaStrona>,
gdy <rodzajPodmDrugaStrona> przyjmuje wartość HU,
podano identyfikator, który nie został odnaleziony w Rejestrze Hurtowni Farmaceutycznych.

Błąd pojawi się, jeśli w tym polu zostanie wpisany inny identyfikator niż z Rejestru Hurtowni Farmaceutycznych, np. NIP, REGON itp.

TROS12

Podany identyfikator miejsca prowadzenia działalności podmiotu, z którym zawierana jest transakcja nie został znaleziony w Rejestrze Aptek.

<idMPDPodmDrugaStrona>
<idBiznesowy>
W elemencie <idBiznesowy> wewnątrz sekcji <idMPDPodmDrugaStrona>
gdy <rodzajPodmDrugaStrona> przyjmuje wartość AP,
podano identyfikator, który nie został odnaleziony w Rejestrze Aptek.

Błąd pojawi się, jeśli w tym polu zostanie wpisany inny identyfikator niż z Rejestru Aptek, np. NIP, REGON itp.

Załącznik:

 

[Źródło:CSIOZ]

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu rx.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz