REKLAMA
Autor: Redakcja rx.edu.pl Opublikowano: 8 października 2018

Zmiany dotyczące zleceń na zaopatrzenie i zlecenie naprawy

REKLAMA

Dnia 1 października wszedł w życie art. 6 ustawy z dnia 20 lipca br. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1515). Zmienił on art. 38 – 38d (art. 38a oraz 38b zostały uchylone) ustawy o refundacji leków  związane z wystawianiem oraz realizacją zleceń w formie papierowej. Konsekwencją tych zmian jest opublikowany 22 sierpnia projekt rozporządzenia w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy , który obecnie zatrzymał się na etapie prac legislacyjnych i nie jest znana jego wersja finalna (miał wejść w życie 1 października). Znacznym utrudnieniem będzie rozszerzenie wzoru zlecenia z 2 stron do 6.  Należy przyjąć, że do czasu publikacji ww. rozporządzenia wystawianie oraz realizacji zleceń musi odbywać się na dotychczasowych zasadach.

Po zmianach do obowiązków osoby realizującej (świadczeniodawcy) zlecenie będzie należeć dodatkowo m.in.:

 • weryfikacja i nadanie uprawnienia dodatkowego na podstawie przedstawionych dokumentów,
 • sprawdzenie prawidłowości ustalonego limitu finansowania,
 • weryfikacja uprawnienia pacjenta do refundacji .

Z innych zmian należy wymienić:

 • wydłużenie okresu na jaki może być wystawione zlecenie z 3 do 6 miesięcy,
 • obowiązek posiadania pisemnego pełnomocnictwa w przypadku odbioru przez rodzinę lub opiekuna pacjenta,
 • osoba odbierająca będzie musiała podać oprócz imienia i nazwiska również adres,
 • możliwość odbierania zlecenia na raty,
 • nie będzie potrzeby jego potwierdzenia w NFZ.

Pełna treść opublikowanego aktu:

D2018000151501

[Aktualizacja]

SCA Hygiene sugeruje, żeby uprawnienie dodatkowe (47ZN, 47DN, 47IB, 47OR) nanosić w górnej części zlecenia obok numeru.

 

Czytaj także: https://rx.edu.pl/2018/08/24/komunikat-nfz-dla-swiadczeniodawcow-realizujacych-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne/ oraz https://rx.edu.pl/2018/09/24/pieluchomajtki-faq/ 

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

22 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Na początkui jak będą się pokazywać nowe wnioski to będzie niezły sajgon :)
Zawsze trzeba coś skomplikować. Pełnomocnictwo?? Czego jeszcze będą wymagać?
Przeceiż wiadomo, że osoba leżąca nie ma jak odebrać pieluch
A czasami nie jest nawet w stanie nic napisać. Niech coś ułatwią a nie tylko utrudniają i wymyślają coraz bardziej absurdalne przepisy
no jak to w naszym państwie wszystko jest możliwe
Tak jakby podejrzewali osoby odbierające o jakieś machlojki;/// a co ci biedni opiekunowie mieliby z tymi pieluchami zrobić? Za flaszkę nie obhandlują przecież
Może obawa przed wywozem pieluch za granicę ? ;) haha
Może ustawodawca ma nadzieję, że w ten sposób ozdrowi pacjenta?:(
według nich może pacjent jest zdrowy i tylko udaje.. za przeproszeniem na mózg im pada.
Co chwilę jakieś zmiany z tymi wnioskami, po co tak komplikować...
bo lubią utrudniać i dokładać pracy. Zapraszam za pierwszy stół godziny nie pociągną
Zamiast ułatwiać , znów tworzą barierę- przecież nikt poza opiekunem nie zainteresuje się wykupieniem pieluch w końcu nie za takie małe pieniądze.
Z tymi pieluchami jest gorzej niż z narkotykami. Ktoś mi wytłumaczy o co chodzi? :/
Kontrola prawa do uzyskania świadczenia - rozumiem, że polegać ona będzie jedynie na pobraniu od pacjenta bądź skontrolowaniu "kartki" z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania (tu też będą zagwostki, jak adres będzie inny) i numerem pesel itp.? No bo systemu typu EWUŚ to w aptece brak - jeszcze...
To pewnie będzie kolejny martwy zapis, ale tak, odsyła do tych samych art. co kontrola ubezpieczenia u lekarza i możliwości oświadczenia pacjenta, że jest ubezpieczony.
Pisemne pełnomocnictwa przy odbiorze? Adres osoby odbierającej. I tak ludzie wzdychają, że muszą tyle danych uzupełniać.
jedyny plus że nie ma konieczności potwierdzania przez NFZ
Będzie jeszcze więcej narzekań , a obsługa będzie trwała i trwała...
Jakiś okres przejściowy czy już od kwietnia mam się spodziewać tych lektur zleceniowych?

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu rx.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz