Autor: admin Opublikowano: 24 stycznia 2018

Ważność recept z naniesionym numerem umowy upoważniającej do wystawiania recept.

Realizacja recept posiadających w zakresie danych numer umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie informuje, że zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2017r. poz. 1570) recepty posiadające w zakresie danych numer umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, mogą być wystawiane przez lekarzy/lekarzy dentystów/felczerów i realizowane w aptekach do czasu wydania nowych przepisów, opublikowanych w obecnie procedowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept.

Źródło: Portal SZOI NFZ

[b]Komentarz[/b]
Treść tej informacji stoi w sprzeczności z procedowanym projektem ustawy Prawo farmaceutyczne, gdzie czytamy:

[i]Art. 18.
[b][u]1. Druki, na których wystawiano, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, recepty w postaci papierowej, mogą być nadal stosowane, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 r.[/b][/u]
2. Recepty wystawione i niezrealizowane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy mogą być realizowane.
3. Zapotrzebowania, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, oraz zapotrzebowania zbiorcze i imienne, o których mowa art. 96 ust. 2f ustawy zmienianej w art. 1, wystawione i niezrealizowane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy mogą być realizowane.[/i]

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Dostęp do zawartości serwisu recepty.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawia recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.