Autor: admin Opublikowano: 16 października 2017

Ministerstwo Zdrowia informuje pacjentów, że uprawnienia dodatowe DN, CN oraz BW mogą zostać uzupełnione w aptece na podstawie dokumentów.

Treść komunikatu z opracowania na temat recept na leki refundowane:

Identyfikatory dla osób nieubezpieczonych, które posiadają prawo do świadczeń

Jeśli nie jesteś ubezpieczony w Polsce, ale masz prawo do świadczeń na innych zasadach, podaj lekarzowi odpowiedni identyfikator podczas wypisywania recepty.

Jeśli lekarz nie odnotuje takiego identyfikatora na recepcie, może to zrobić farmaceuta. Musisz jednak przedstawić mu odpowiednie dokumenty, które potwierdzają twoje uprawnienia.

Identyfikator Kogo dotyczy Zakres uprawnień
BW Pacjenci, którzy mają uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta) swojej gminy. Jak u osoby ubezpieczonej.
CN Kobiety podczas ciąży, porodu lub połogu. Bezpłatne zaopatrzenie w produkty lecznicze związane z ciążą, porodem i połogiem.
DN Osoby do ukończenia 18 roku życia. Jak u osoby ubezpieczonej.

Na podstawie Ustawy Prawo farmaceutyczne.

[mz.gov.pl]

Komentarz:

O ile obywatele Polski z uprawnieniem DN i CN nie wymagają specjalnych dokumentów (wystarczy obywatelstwo polskie), o tyle pozostali muszą udokumentować status uchodźcy lub uzyskanie ochrony uzupełniającej albo zezwolenie na pobyt czasowy). Z kolei w przypadku BW niezbędne jest potwierdzenie statusu uchodźcy, uzyskania ochrony uzupełniającej czy zezwolenia na pobyt czasowy lub kryterium dochodowego – na podstawie decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Dostęp do zawartości serwisu recepty.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawia recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.