Autor: admin Opublikowano: 4 listopada 2016

Paragraf na dziś (Zasady prowadzenia ewidencji leków recepturowych, aptecznych i homeopatycznych)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 18 października 2002 r.
w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

 

§  9.
1. Apteka musi prowadzić ewidencję sporządzanych w aptece leków recepturowych, leków aptecznych i produktów homeopatycznych.
2. Ewidencja sporządzanych w aptece leków recepturowych zawiera:
  1)  datę i czas przyjęcia recepty do realizacji;
  2)  datę i czas sporządzenia leku recepturowego;
  3)  numer kontrolny recepty;
  4)  imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej.
3. Ewidencja sporządzanych w aptece produktów homeopatycznych, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, zawiera:
  1)  datę przyjęcia recepty do realizacji;
  2)  datę sporządzenia produktu homeopatycznego;
  3)  numer kontrolny recepty;
  4)  imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej.
4. Ewidencję sporządzanych w aptece leków aptecznych oraz produktów homeopatycznych, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, prowadzi się w formie książki laboratoryjnej, która zawiera:
  1)  nazwę, postać farmaceutyczną, dawkę;
  2)  rodzaj, ilość oraz serię substancji wyjściowych;
  3)  podstawę sporządzenia leku aptecznego lub produktu homeopatycznego, o której mowa w § 6;
  4)  datę sporządzenia oraz numer serii;
  5)  ilość sporządzonego leku aptecznego lub produktu homeopatycznego i ilość opakowań z określeniem zawartości opakowania jednostkowego;
  6)  termin ważności;
  7)  imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej.
5. Ewidencja, o której mowa w ust. 2 i 3, może być prowadzona w formie elektronicznej.

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Dostęp do zawartości serwisu recepty.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawia recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.