Autor: admin Opublikowano: 26 września 2016

Paragraf na dziś (Przechowywanie produktów leczniczych i surowców farmaceutycznych)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 18 października 2002 r.
w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

§  4. 
1. Produkty lecznicze i wyroby medyczne przechowuje się w sposób staranny, zabezpieczający je przed zakurzeniem, zabrudzeniem i zniszczeniem; przechowywane produkty lecznicze i wyroby medyczne nie mogą dotykać bezpośrednio ścian i podłóg w miejscu ich składowania.
2. Oddzielnie przechowuje się w szczególności:
  1)  leki gotowe do stosowania wewnętrznego oraz leki gotowe do stosowania zewnętrznego;
  2)  środki odurzające grupy I-N i II-N, substancje psychotropowe grupy II-P, III-P i IV-P, prekursory grupy I-R oraz środki bardzo silnie działające;
  3)  produkty wymienione w art. 72 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, zwanej dalej “ustawą”.

§  5. 
1. Surowce farmaceutyczne przeznaczone do sporządzania leków recepturowych i aptecznych oraz produktów homeopatycznych przechowywać należy w opakowaniach fabrycznych lub w naczyniach odpowiadających ich właściwościom, opatrzonych czytelnym i trwałym napisem i zabezpieczających je przed szkodliwym wpływem światła, wilgoci oraz kurzu, a także przed przenikaniem do nich obcych zapachów.
2. Napis, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane:
  1)  nazwę surowca farmaceutycznego;
  2)  nazwę wytwórcy i podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek, zwanego dalej “podmiotem odpowiedzialnym”;
  3)  numer serii;
  4)  termin ważności.
3. Naczynia, o których mowa w ust. 1, muszą być oznakowane w następujący sposób:
  1)  białym napisem na czarnym tle otoczonym czerwoną obwódką – w odniesieniu do surowców będących środkami odurzającymi;
  2)  białym napisem na czarnym tle otoczonym białą obwódką – w odniesieniu do surowców będących środkami bardzo silnie działającymi;
  3)  czerwonym napisem na białym tle otoczonym czerwoną obwódką – w odniesieniu do surowców będących środkami silnie działającymi;
  4)  czarnym napisem na białym tle otoczonym czarną obwódką – w odniesieniu do pozostałych surowców.
4. Surowce farmaceutyczne przeznaczone do sporządzania produktów homeopatycznych należy przechowywać oddzielnie od innych surowców farmaceutycznych.

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Dostęp do zawartości serwisu recepty.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawia recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.