Autor: admin Opublikowano: 6 czerwca 2016

Nie każde błędne przekazanie danych do NFZ powinno skutkować nałożeniem kary umownej

Brzmienie § 7 ust. 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept, który stwierdza, że:

[i]”6. Wysokość kary umownej wynosi do 2% kwoty refundacji ustalonej w sposób określony w ust. 3-5 w przypadku:
2) przedstawienia danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, niezgodnych ze stanem faktycznym, na których podstawie oddział wojewódzki Funduszu, o którym mowa w § 1 ust. 2, dokonał nienależnej refundacji;[/i]

było powodem licznej korespondencji Naczelnej Izby Aptekarskiej z NFZ oraz Śląskiej Izby Aptekarskiej z NFZ i następnie Ministerstwem Zdrowia. W toku przeprowadzonej wymiany zdań stanowisko NFZ, że każde przekazanie niezgodnych ze stanem faktycznym danych jest powodem do nałożenia kary umownej, zostało częściowo podważone przez Ministerstwo Zdrowia. Departament Polityki Lekowej i Farmacji podzielił pogląd Samorządu, że powodem do nałożenia kary umownej musi być jednoczesne spełnienie dwóch warunków: nieprawidłowa realizacji recepty (nieprawidłowe przekazanie danych o obrocie) oraz przekazanie danych błędnych danych, na podstawie których NFZ dokonał wypłaty nienależnej refundacji. Samo przekazanie błędnych danych nie zawsze może być powodem do uznania wypłaconej refundacji za nienależną.

Całość korespondencji znajduje się w załączeniu. Jednocześnie zachęcamy do starannej realizacji recept.

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Dostęp do zawartości serwisu recepty.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawia recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.