Autor: admin Opublikowano: 26 listopada 2015

Paragraf na dziś (Obowiązki osoby realizującej receptę)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 18 października 2002 r. 

w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 

§ 2.

2. Osoba realizująca receptę jest obowiązana przed wydaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego ponadto do:

1) sprawdzenia prawidłowości wystawienia recepty, zgodnie z odrębnymi przepisami;

2) umieszczenia na recepcie, na której przepisano lek recepturowy:

a) numeru bieżącego leku recepturowego,

b) adnotacji o dacie i czasie przyjęcia recepty do realizacji,

c) swojego podpisu i pieczątki;

3) sprawdzenia szczególnych uprawnień osoby, dla której została wystawiona recepta, określonych w odrębnych przepisach;

4) przeliczenia przepisanej na recepcie ilości produktu leczniczego lub wyrobu medycznego i sprawdzenia, czy ilość ta odpowiada ilości, którą osoba realizująca receptę może wydać zgodnie z odrębnymi przepisami;

5) sprawdzenia rodzaju odpłatności za wydawany produkt leczniczy lub wyrób medyczny;

6) poinformowania osoby odbierającej produkt leczniczy lub wyrób medyczny o wysokości wnoszonej przez nią opłaty;

7) pobrania opłaty za wydawaną ilość produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Dostęp do zawartości serwisu recepty.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawia recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.