Autor: admin Opublikowano: 2 października 2014

Zmiany w rozporządzeniu ws. sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje jakie weszły z dniem 18 września 2014r.

Co się zmieniło?

  1. Dopuszczono zapis słowny ilości środka odurzającego lub substancji psychotropowej w postaci iloczynu jednostek dawkowani i dawki [Dotychczas jedyny dopuszczalny był słowny zapis łącznej ilości środka].
  2. Wydłużono długość kuracji jaka może znaleźć się na jednej recepcie dla leków z grup I-N i II-P do 90 dni [Zmiana z 30 dni].
  3. Wydłużono termin ważności recepty na środki odurzające i psychotropowe do 30 dni [Zmiana z 14 dni].
  4. Dopuszczono możliwość wystawienia do 3 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające 90 dni kuracji [Do tej pory nie było to dopuszczalne].
  5. Warto zauważyć, że pomimo zmian z pkt. 4, ustawodawca nie przewidzał, że termin ważności każdej z recept wynosi 30 dni i nie jest liczony od naniesionej na recepcie daty realizacji od.
  6. Usunięto konieczność potwierdzania przekroczonej dawki za pomocą zapisu słownego, wykrzyknika oraz pieczątki i podpisu lekarza [Do tej pory nie była taka konieczność].
  7. Uproszczono zapis odnośnie sposobu dawkowania, a kiedy nie pozwala on wyliczyć dokładnej ilości na 90 dni stosowania (np. dla 1×1 doraźnie czy w razie bółu), umożliwiono wydanie dwóch najmniejszych opakowań leku refundowanego, bądź dla leków nierefundowanych – zarejestrowanego [Usunięto wymóg naniesienia szczegółowego sposobu dawkowania].

[opracował zespół farmacja.net]

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Dostęp do zawartości serwisu recepty.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawia recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.