13. Jak zrealizować receptę drukowaną: Zanacodar 80mg 28 tbl 2op

Zgodnie z przyjętą w niektórych oddziałach NFZ praktyką (np. 06) zapis nazwy i opakowania leku
w jednej linijce oraz podanie liczby opakowań w drugiej jest logiczny i skutkuje wydaniem zapisanej ilości opakowań.
Zalecane jest jednak zastosowanie się do §16 ust. 2. rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, który mówi:

Jeżeli z liczby, wielkości opakowań, liczby jednostek dawkowania i sposobu dawkowania podanego na recepcie wynikają różne ilości leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, osoba wydająca wydaje najmniejszą z nich, jako ilość przepisaną przez osobę wystawiającą receptę.
 

W kontekście powyższego przepisu, który jest może mniej korzystny dla pacjenta, ale bardziej
bezpieczny dla apteki, należy wydać pacjentowi 28 tabl.
 

Niestety programy do drukowania dla lekarzy są niedoskonałe i należy zachować ostrożność.

 

mgr farm. Konrad Okurowski

[Zespół Rx.edu.pl]