10. Ile liczymy ryczałtów na 300 g masci.

Zgodnie z §3 rozporządzenia w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych jeden ryczałt stanowi 100,0 maści. W przytoczonym przypadku należy wycenić 3 ryczałty.

[Zespół Rx.edu.pl]